Det finns ju så fantastiskt många funktioner i Excel. Det svåra är att veta vilka som är det bästa för just ert team. Det löser vi tillsammans. Med en företagsanpassad Excelutbildning från Addisco får du och ditt team en utbildning som anpassas efter er kunskapsnivå och era behov. Deltagarna delas in i grupper med samma kunskapsnivå & behov. Deltagarna får genom förstudien visa hur deras filer ser ut idag och det medför att vi direkt i utbildning kan ta in exempel på hur ni kan tillämpa funktionerna i Excel på bästa sätt i era Excel-filer. 

Tillsammans skapar vi utbildningen för er!

Vi hämtar exempel från era dagliga arbetsuppgifter och anpassar utbildningen efter era behov enligt följande metod

 • Förstudie
 • Genomförande av utbildning & Tillämpning i er vardag
 • Uppföljning

Förslag på kursmoment i Excel för självlärda

Formler & Funktioner

Hur kan jag förenkla mina beräkningar i Excel?

 • Repetition och tips kring Absoluta och relativa cellreferenser
 • Exempel på flera olika inbyggda funktioner
  • Datum & tid
  • Statistiska
  • Leta upp och referens
 • Namnge celler

Format

 • Anpassat format
 • Färglägg celler eller hela rader automatiskt, efter cellvärden

Arbeta effektivt med listor och/eller tabeller

 • Fördelar med tabeller
 • Filtrera med Utsnitt
 • Beräkningar i tabeller
 • Lås rubrikraden

Pivottabeller och pivotdiagram

Analysera och visualisera data med pivottabeller och pivotdiagram

 • Fördelar med pivottabell
 • Skapa pivottabeller
 • Uppdatera med nya data
 • Beräkningar i pivottabeller
 • Visualisera med pivotdiagram
 • Filtrera med utsnitt/slicers och tidslinjer

Skydda kalkylblad

 • Skydda viktiga celler i dina kalkylblad

Ny kunskap + tillämpning = Optimerat arbetssätt

Kunskap inom Excel är viktigt, men det är också viktigt att kunna omvandla ny kunskap till handling, att kunna tillämpa i de dagliga arbetsuppgifterna. 

Våra kurser utgår alltid från användarens nivå - både gällande förkunskaper och behov. Genom flera lärarledda träffar online med utrymme för eget arbete mellan träffarna får användaren inspiration, tid för reflektion och att tillämpa ny kunskap i sina filer, samt stöttning i utvecklingsprocessen.

Vi erbjuder utbildningslösningar för den enskilda användare, teamet eller för organisationen.  

Alla kurser kompletteras med AddiscoOnline

Mellan de lärarleddda kursträffarna har användarna tillgång till stöd och repetition genom: 

 • Kursavsnitten i text & video
 • Quizz för att testa kunskapen
 • Rekommenderade Excel Guider baserat på gruppens nivå
 • Mängder av andra guider för ytterligare vidareutveckling

Boka ett upptäckarsamtal med Annica, angående dina behov, redan idag,

Intresseanmälan

Anmäla ditt intresse till kursen så kontaktar vi dig. Det är gratis och inte bindande.

Jag godkänner personuppgiftspolicyn.


Boka upptäckarsamtal (gratis)