Nedan ser du ett exempel på en grundkurs i Excel som vi genomfört på ett av våra utbildningsuppdrag.
Lär teamet grunderna i Excel. Vi hämtar exempel från era dagliga arbetsuppgifter och anpassar utbildningen efter era behov enligt följande metod

 • Förstudie
 • Genomförande av utbildning & Tillämpning i er vardag
 • Uppföljning

Förslag på kursmoment i Excel Grundkurs

Excel introduktion

 • Skärmbilden
 • Förstå Arbetsbok & Kalkylblad
 • Hantera kolumner, rader, celler

Formler & Funktioner

 • Autosumma & Splittrad autosumma
 • Formler med alla räknesätten
 • Autofyll
 • Länkar och summeringar mellan bladen
 • Absoluta och relativa cellreferenser

Format

 • Kantlinjer i färg
 • Färglägg celler baserat på deras värde

Diagram

Hur kan jag presentera min data visuellt?

 • Skapa och formatera olika typer av diagram
 • Exempel på kombinations diagram
 • Ackumulerad Budget vs Försäljning

Lista eller tabell

Vad är en lista i Excel? Och hur kan jag enklast bygga upp mina egna listor eller sortera & filtrera i andras?

 • Hur ska en lista vara uppbyggd för att förenkla för mig?
 • Formatera som tabell
 • Utsnitt/Slicers
 • Sortera en kolumn
 • Sortera flera kolumner
 • Filtrera
 • Lås rubrikraden

Ny kunskap + tillämpning = Optimerat arbetssätt

Kunskap inom Excel är viktigt, men det är också viktigt att kunna omvandla ny kunskap till handling, att kunna tillämpa i de dagliga arbetsuppgifterna. 

Våra kurser utgår alltid från användarens nivå - både gällande förkunskaper och behov. Genom flera lärarledda träffar online med utrymme för eget arbete mellan träffarna får användaren inspiration, tid för reflektion och att tillämpa ny kunskap i sina filer, samt stöttning i utvecklingsprocessen.

Vi erbjuder utbildningslösningar för den enskilda användare, teamet eller för organisationen.  

Alla kurser kompletteras med AddiscoOnline

Mellan de lärarleddda kursträffarna har användarna tillgång till stöd och repetition genom: 

 • Kursavsnitten i text & video
 • Quizz för att testa kunskapen
 • Rekommenderade Excel Guider baserat på gruppens nivå
 • Mängder av andra guider för ytterligare vidareutveckling

Boka ett upptäckarsamtal med Annica, angående dina behov, redan idag,

Intresseanmälan

Anmäla ditt intresse till kursen så kontaktar vi dig. Det är gratis och inte bindande.

Jag godkänner personuppgiftspolicyn.


Boka upptäckarsamtal (gratis)