Power Query och Power Pivot är verktyg för dataanalys i Excel. Power Query används för att ansluta till olika källor och läsa in data till Excel. I samma process kan du sedan ”tvätta data”, omvandla och kombinera data från andra källor innan du hämtar in datan till Excel. Allt för att effektivisera och förenkla arbetsuppgifter. Power Query finns även i Power BI-desktop.

Vi hämtar exempel från era dagliga arbetsuppgifter och anpassar utbildningen efter era behov enligt följande metod

 • Förstudie
 • Genomförande av utbildning & Tillämpning i er vardag
 • Uppföljning

Exempel på när Power Query är otroligt användbart verktyg

Tänk dig att du varje vecka får olika Excelfiler som du ska sammanställa till en fil. Det är ny information varje vecka. Det löser Power Query!
Du lägger alla filer i en mapp och sen läser du in dem med Power Query, nästa veckas filer placeras i mappen och du uppdaterar bara Excelfilen. Klart!

Slipp krångliga makron och VBA-kod  – använd Power Query.

Förslag på kursinnehåll i Excel med Power

Repetition om tabeller & pivottabeller

 • Fördelarna med tabeller
 • Namnge tabeller
 • Formler i tabeller
 • Skapa Pivottabeller & pivottabeller
 • Tips & trick kring tabeller & pivottabeller.

Introduktion

 • Vad är Power Query och Power Pivot?
 • Hur kan vi jobba med den – tillsammans eller var för sig.
 • Förstår kraften i Excels Power verktyg

Anslut till olika källor Power Query

 • Import av data från olika datakällor, databaser, Excelfiler, från en mapp m.
 • Power Query Redigeraren

Omvandla data (”tvätta data”)

 • Splitta kolumner
 • Sök och ersätt
 • Sammanfoga kolumner
 • Omvandla datatyper
 • Lägg till villkorskolumn
 • Skapa beräkningar

Kombinera data

 • Matcha data från olika källor
 • Sammanställ 10 Excelfiler med data.

Introduktion till Power Pivot

 • Import direkt från olika datakällor eller via Power Query
 • Skapa och hantera relationer mellan tabeller
 • Skapa beräkningar i datamodellen
 • Skapa hierarkier
 • Skapa KPI´er

Visualisera data från Power Query och Power Pivot

 • Skapa pivottabeller på datan
 • Uppdatera data
 • Introduktion till att skapa Dashboard

Ny kunskap + tillämpning = Optimerat arbetssätt

Kunskap inom Excel är viktigt, men det är också viktigt att kunna omvandla ny kunskap till handling, att kunna tillämpa i de dagliga arbetsuppgifterna. 

Våra kurser utgår alltid från användarens nivå - både gällande förkunskaper och behov. Genom flera lärarledda träffar online med utrymme för eget arbete mellan träffarna får användaren inspiration, tid för reflektion och att tillämpa ny kunskap i sina filer, samt stöttning i utvecklingsprocessen.

Vi erbjuder utbildningslösningar för den enskilda användare, teamet eller för organisationen.  

Alla kurser kompletteras med AddiscoOnline

Mellan de lärarleddda kursträffarna har användarna tillgång till stöd och repetition genom: 

 • Kursavsnitten i text & video
 • Quizz för att testa kunskapen
 • Rekommenderade Excel Guider baserat på gruppens nivå
 • Mängder av andra guider för ytterligare vidareutveckling

Boka ett upptäckarsamtal med Annica, angående dina behov, redan idag,

Intresseanmälan

Anmäla ditt intresse till kursen så kontaktar vi dig. Det är gratis och inte bindande.

Jag godkänner personuppgiftspolicyn.


Boka upptäckarsamtal (gratis)