Målet med Superuser-utbildningen är att att få med sig inspiration, ny kunskap och tips på hur man på bästa sätt kan supportera användarna i organisationen. 

Superuser-utbildningen kan vara fristående, men bästa scenario är att titta på en helhetslösning och komplettera med AddiscoOnline. På AddiscoOnline får användarna tillgång till kursmaterial som text, video, Excel guider samt quizz för att utveckla sin kunskaper och få stöd och support av organisationen Superusers.

 • Förstudie
 • Genomförande av utbildning & Tillämpning i er vardag
 • Uppföljning

Förslag på kursmoment som kan ingå en SuperUser-utbildning:

Formler & funktioner

 • Hur kan formler och funktioner läras ut till andra?
 • Vilka fallgropar finns
 • Tips på de 20-25 vanligaste och mest använda inbyggda funktionerna
 • Kapslade funktioner
 • Volatila funktioner

Möjligheter med tabeller

 • Formatera som tabeller
 • Vilka olika användningsområdet finns det för tabellerna
 • Strukturerade formler & funktiner i tabeller
 • Automatisera arbetet med tabeller
 • Visualisera & filtrera med utsnitt

Pivottabeller & Pivotdiagram

Analysera och visualisera data med pivottabeller och pivotdiagram

 • Fördelar med pivottabell
 • Skapa pivottabeller
 • Uppdatera med nya data
 • Beräkningar i pivottabeller
 • Visualisera med pivotdiagram
 • Filtrera med utsnitt/slicers och tidslinjer

Power Query

 • Vad är Power Query?
 • Import av data från olika datakällor, databaser, Excelfiler, från en mapp m.
 • Splitta kolumner
 • Sök och ersätt
 • Sammanfoga kolumner
 • Omvandla datatyper
 • Slå ihop data från olika källor
 • Lägg till data från andra filer.

Power Pivot

 • Import direkt från olika datakällor eller via Power Query
 • Skapa och hantera relationer mellan tabeller
 • Skapa beräkningar i datamodellen
 • Skapa hierarkier
 • Skapa KPI´er

Ny kunskap + tillämpning = Optimerat arbetssätt

Kunskap inom Excel är viktigt, men det är också viktigt att kunna omvandla ny kunskap till handling, att kunna tillämpa i de dagliga arbetsuppgifterna. 

Våra kurser utgår alltid från användarens nivå - både gällande förkunskaper och behov. Genom flera lärarledda träffar online med utrymme för eget arbete mellan träffarna får användaren inspiration, tid för reflektion och att tillämpa ny kunskap i sina filer, samt stöttning i utvecklingsprocessen.

Vi erbjuder utbildningslösningar för den enskilda användare, teamet eller för organisationen.  

Alla kurser kompletteras med AddiscoOnline

Mellan de lärarleddda kursträffarna har användarna tillgång till stöd och repetition genom: 

 • Kursavsnitten i text & video
 • Quizz för att testa kunskapen
 • Rekommenderade Excel Guider baserat på gruppens nivå
 • Mängder av andra guider för ytterligare vidareutveckling

Boka ett upptäckarsamtal med Annica, angående dina behov, redan idag,

Intresseanmälan

Anmäla ditt intresse till kursen så kontaktar vi dig. Det är gratis och inte bindande.

Jag godkänner personuppgiftspolicyn.


Boka upptäckarsamtal (gratis)