Sandra arbetar på ett Logistik-företag och behöver ha ett kontrollsystem för att kontrollera om underleverantörer använder sig av överenskomna avtalspriser samt kunna generera korrekta fakturor mot kund. 

Vad är syftet & målet med kontrollen?

 • Slippa tidskrävande manuella kontroller
 • Att slutkund får rätt pris
 • Att det finns korrekt marginal mellan underleverantör och slutkund.

Data som behöver matchas och hantera

 • Excelfil med Avtalspriser
 • Varje vecka ny Excelfil med fakturarader från leverantör
 • Filer från Transportssystem

Lösningsförslag

Genom att utgå från ovanstående filer skapade vi en kontrollfil där Sandra kan spara filerna i specifika mappar. Från Excel skapas en inläsningsfunktion som löser alla matchningar mellan filerna (påminner om Letarad/Vlookup - men utan manuell hantering) tar bort kolumner som inte är relevanta, gör beräkningar och översätter koder per sändningstyp m m, innan data visualiseras som en tabell i Excel för vidare analys och sammanställning. 

Fördelar med lösningen

 • Snabbt & enkelt
 • Hittar snabbt eventuella fel som behöver åtgärdas
 • Alla moment görs likadant varje gång
 • Minskar risken för fel - mänskliga faktorn

Sandras kommentar på lösningen

Denna kontrollfil sparar mig väldigt mycket tid, vi hittar snabbt & smidigt sändningar som avviker. Filen är lätthanterad och Addisco är alltid behjälplig med kort varsel vid uppdateringar och förändringar.

Sandras favoritfunktion i Excel

Min favoritfunktion i Excel är filtrering & autosummering. Jag jobbar i stora Excelfiler där filter och autosummering sparar mig mycket tid!  

Ny kunskap + tillämpning = Optimerat arbetssätt

Kunskap inom Excel är viktigt, men det är också viktigt att kunna omvandla ny kunskap till handling, att kunna tillämpa i de dagliga arbetsuppgifterna. 

Våra kurser utgår alltid från användarens nivå - både gällande förkunskaper och behov. Genom flera lärarledda träffar online med utrymme för eget arbete mellan träffarna får användaren inspiration, tid för reflektion och att tillämpa ny kunskap i sina filer, samt stöttning i utvecklingsprocessen.

Vi erbjuder utbildningslösningar för den enskilda användare, teamet eller för organisationen.  

Alla kurser kompletteras med AddiscoOnline

Mellan de lärarleddda kursträffarna har användarna tillgång till stöd och repetition genom: 

 • Kursavsnitten i text & video
 • Quizz för att testa kunskapen
 • Rekommenderade Excel Guider baserat på gruppens nivå
 • Mängder av andra guider för ytterligare vidareutveckling

Boka ett upptäckarsamtal med Annica, angående dina behov, redan idag,

Har du liknande behov?

Kontakta oss gärna så tar vi ett samtal om just era behov.

Jag godkänner personuppgiftspolicyn.


Boka upptäckarsamtal (gratis)