Datum i Excel kan ibland ställa till det. Speciellt när vi exporterar från andra system då kan datum visas på olika sätt i Excel. Det är dock en skillnad på hur det visas (formatet) och vad som är inskrivet/lagrats i cellen. 

Normalt ska datum skrivas enligt formatet, ÅÅÅÅ-MM-DD, vilket ger 2019-01-15. Sen kan detta formateras om - d v s visas i cellen på olika sätt, t ex kan du visa bara månaden eller året. 

Ibland ser det ut så här - titta på kolumnen Datum och värdena under. 43112, 43133 m m. Det kan tyckas att det ser konstigt ut - men det finns en logisk förklaring.

Excels tideräkning börjar den 1 januari 1900. Testa!  Skriv en etta i en cell och ändra till datumformat. 

Om det då står ett värde över 40 000 så börjar vi närma oss vår tid. Om det står 43480 i en cell och jag formaterar om det till Kort datum, får jag 2019-01-15. Det har alltså gått 43480 dagar från 1900-01-01 fram till dagens datum.

Format