Geometriskt medelvärde används exempelvis vid uträkning av den genomsnittliga räntan för ett antal år, men även för att hitta genomsnittliga värdet för bakterier eller fryspunkt. 

Har du en lång kolumn med data, ställ dig i först cellen tryck sedan CTRL + SKIFT + PilNer för att markera hela kolumnen med data. 

Funktioner