Älskar funktionen "Summa-rad" som går att lägga till i en tabell. Du kan välja mellan flera olika funktioner (Summa, Antal, Medel) och när du filtrerar så uppdateras beräkningen baserat på din filtrering. 

Funktionen som används heter DELSUMMA (eng: Subtotal) om du vill skapa den själv. 
Då kan du titta på denna guiden. Funktionen Delsumma om du t ex skulle vilja ha dina beräkningar ovanför din tabell. 

.. beroende på om du har text eller tal i sista kolumnen så kommer resultatet bli olika. En kolumn med tal = Summa och kolumn med text = Antal. Du kan naturligtvis ändra till något annat om du önskar det. 

tabell  formler