Lär dig hur du kan dölja rader och kolumner. Detta kan vara bra om du vill "gömma" kolumner med formler som inte behöver synas. 
Det kan vara för att du vill dölja för att det inte ska komma med vid en utskrift eller du sparar eller skriver ut som PDF. 

Det kan också vara bra att kunna hitta dolda kolumner och ta fram dem i kollegors filer - detta funkar bara om filen inte är skyddad. 

Och på liknande sätt gör du för att dölja rader, markera rad eller rader (på siffran) och välj Dölj. Markera intill-liggande rader för att Ta fram dem igen. 

För att markera hela kolumnen klickar du på bokstaven i ovanför din text, i detta exempel, klickar jag på E-kolumnen, håll ner vänster musknapp och drar för att markera även F-kolumnen. 

I detta exempel markerar jag intill-liggande kolumner, tilld em som är dolda, d v s E och F är dolda, då markerar jag från D t o m G för då markeras även de dolda och då kan jag högerklicka och välja Ta fram.

Kolumnhantering  Radhantering