Guider för Excel

Du kanske gör en uppgift väldigt sällan eller du kommer på något nytt du vill lära dig. I våra guider hittar du stegvisa instruktioner för hur du ska lösa specifika uppgifter - på ett snabbt och effektivt sätt.

Till guiderna

Gratis
  2021-08-12
Formatera om felaktigt datumformat
Gratis
  2021-08-11
Kalkylblad sida vid sida
Gratis
  2020-12-10
Lägg till Summa-rad i din tabell
Gratis
  2020-12-10
Dölj & ta fram kolumner och rader
Gratis
  2020-12-01
Spara markering som PDF
Gratis
  2019-11-12
Öka eller minska radhöjden
Gratis
  2019-05-13
Funktionen ELLER (OR)
Gratis
  2019-05-13
Funktionen OCH (AND)
Gratis
  2019-04-05
Skapa en OM-funktion (engelska: IF)
Gratis
  2019-04-05
Skapa en formel med multiplikation
Gratis
  2019-04-05
Skapa en formel med division
Gratis
  2019-04-04
Infoga en eller flera rader
Gratis
  2019-02-22
Summera område med autosumma
Gratis
  2019-02-22
Förstå rader, kolumner och celler
Gratis
  2019-02-06
Formatera en lista som tabell
Gratis
  2019-01-28
Sortera en kolumn i bokstavsordning
Gratis
  2019-01-28
Infoga 10 rader på en gång i Excel