Utsnitt (eng. Slicers) är ett visuellt sätt att filtrera din lista. Du ser enkelt (förutsatt att din lista med alternativ inte är jättelång) vilka du värden du har att välja mellan. 

Allt lägga till Utsnitt (eng. Slicers) förutsätter att din lista är Formaterad som tabell. Innan du går vidare kontrollera att din lista är en tabell genom att följa guiden, Formatera en lista som tabell.

Får du inte upp en flik som heter Tabellverktyg så kontrollera att du står i din tabell, d v s klicka i en cell i tabellen. 

Välj sedan Tabellverktyg  --> Infoga utsnitt (eng. Table Tools --> Insert Slicers).

Här väljer du vilka kolumner som du vanligast brukar filtrera på. I detta fallet väljer jag Region och Kontor och klickar på OK.

Ofta placeras dem mitt i tabellen och du får själv flytta dem till önskad plats. Ställ dig på ramen, för att markera och dra den sedan utsnittet till önskad plats. Du kanske också får storleksändra dem genom att dra i de vita cirklarna på ramen av utsnittet

För att få plats med utsnitten väljer jag ofta att lägga dem i två eller flera kolumner. Markera utsnitten och se att du får en ny flik i menyn, Utsnittsverktyg. Gå till Kolumner och öka till 2 eller 3 och ser resultatet. 

Via Utsnittsverktyg kan du också ändra formatet/färgerna på din utsnitt så att de matchar din tabell. 

Nu är du klar och kan börja filtrera din lista. Klicka på ett av alternativen i något av dina utsnitt och se hur tabellen förändras baserat på dina val.

Tips! Ta bort stödlinjer för snyggare layout - Gå till Visa eller Vy, och välj Ta bort Stödlinjer. 

För att återställa listan och gå tillbaka till ursprungsläget - klicka på tratten med ett rött kryss, Radera Filter. Observera att du kan ha filtrerat i flera utsnitt och behöver kanske klicka på flera för att få fram hela listan.

Listor tabell