Du har säkert koll på att du kan lägga arbetsböcker (två olika Excel-filer) sida vid sida. Gå till fliken Visa (eng: View)  --> och välj Ordna alla (Arrange all) och lägg två arbetsböcker sida vid sida. Men har du koll på att det även funkar att lägga två kalkylblad sida vid sida? Då kan du t ex ändra information på ett blad och samtidigt kontrollera ändringen på andra bladet. 

Önskar du ser flera kalkylblad sida vid sida så klickar du fler gånger på Nytt fönster och väljer sedan Ordna alla igen. 

Effektivitet