Tänk dig in i följande situation:

  • Du har exporterat en lista från ett av era system, för att kunna analysera datan per månad
  • Du inser att datumformatet blir fel - kommer ut utan bindestreck. 
  • Hur löser du det? 

Svaret får du i denna Guide.

ÅMD (eng: YMD) = År Månad Dag

Exporterar du från ett Britiskt eller Amerikansk system så kanske du har dag eller månad först och då behöver du korrigera genom att välja rätt format i rullningslisten enligt bilden. T ex MDÅ, DMÅ.

  • Nu kan du filtrera på datum
  • Du kan använda pivottabellen och gruppera information per månad, per kvartal eller på år.
  • Du kan skapa diagram som visualisera din data baserat på kolumnen datum.
  • ... och flera andra bra funktioner som funkar när formatet på en datum-kolumn är korrekt. 

datum  text till kolumner