Har du hela rader färgade, kan du välja vilken kolumn du vill. 

... välj sedan Filtrera efter färg (eng. Filter by color) och välj en av färgen som visa, Filtrera efter cellfärg. Du kan också välja att filtrera efter celler som inte har någon fyllning - välj Ingen fyllning. 

För att återställa din lista, och få tillbaka hela listan igen, välj Rensa Filter i + "kolumnens namn".

Listor