Du markerar en rad genom att klicka på siffran längst ut till vänster. När du markerat raden kan du högerklicka för att få olika alternativ. 

Det finns över 1 miljon rader på varje kalkylblad.

Du markerar en kolumn genom att klicka på bokstaven i ovankant på rutnätet. När du markerat kolumnen kan du högerklicka för att få olika alternativ. 

Det finns över 16 000 kolumner på varje kalkylblad.

Det oftast cellreferensen som vi sedan använder när vi räknar. T ex skriver vi följande formel i C1 =A1+B1. Då blir det enkelt att uppdatera en kalkyl med nya värden och resultatet uppdateras direkt. 

Radhantering Kolumnhantering  Cellhantering