När du öppnar Excel skapas en ny arbetsbok. Det är arbetsboken som du sparar, du döper filen och väljer plats inom din organisations nätverk, och som standard får filen filändelsen xlsx.

Som standard när du öppnar en ny arbetsbok, öppnas den med ett kalkylblad. En arbetsbok kan innehålla ett eller flera kalkylblad. 

Bladhantering