Använd denna funktionen när du har en cell med text eller tal, och vill hämta ut ett antal tecken från en bestämd startpunkt. Från kolumn A ovan vill jag hämta ut fyra tecken, d v s årtalet 2018. Årtalet vill jag ha i D-kolumnen.

Följ guiden här så lär du dig hur du använder funktionen Extext.. 

Ställ dig i cellen där du vill ha resultatet, skriv ett likhetstecken = och börja skriv EXTEXT (eng: MID). En meny rullas ut - tryck på pilarna för att förflytta dig, och välj EXTEXT, tryck sen på Tabb-tangenten - då ska extext skriva så här =EXTEXT( - versaler och början parentes.

...för att få upp nedan dialogruta.

Text = Din text som du vill hämta i från
Startposition = där årtalet börjar d v s från 4:e tecknet.
Antal_tecken= Hur många tecken ska returneras = 4 st eftersom jag vill hämta 2018.

Klicka på OK när du är klar.

Funktioner