Använd denna funktionen när du har en cell med text eller tal,och vill hämta ut t ex 3 tecken från vänster. Från kolumn A ovan vill jag hämta ut de tre första bokstäverna till C-kolumnen.

Följ guiden här så lär du dig hur du använder funktionen Vänster. 

Ställ dig i cellen där du vill ha resultatet, skriv ett likhetstecken = och börja skriv VÄNSTER (eng: LEFT). En meny rullas ut - tryck på pilarna för att förflytta dig, och välj VÄNSTER, tryck sen på Tabb-tangenten - då ska vänster skrivas så här =VÄNSTER(  - med versaler och början parentes.

...få fram dialogrutan enligt nedan. 

Text = klicka i cellen där texten står, som du vill hämta X antal tecken i från.

Antal_tecken = skriv en siffra. Hur många tecken vill du hämta ut?

Klicka på OK när du är klar.

Funktioner