I denna guide visar jag hur du infogar en eller flera rader ovanför rad 1.

Vill du infoga flera rader? Titta då på guiden "Infoga 10 rader på en gång"

Radhantering