I den här guiden visas hur du infoga en kolumn mitt i din lista. Vill du infoga flera kolumner direkt, hoppa till punkt 5 i listan. 

En kolumn i Excel infogas alltid till vänster om den markerade kolumnen.

Kolumnhantering