Ofta när vi exporterar listor från andra system till Excel så blir kolumnerna väldigt smala och all text i kolumnerna syns inte. För att snabbt se allt innehåll i kolumnerna, och slippa göra det manuellt på dem en och en, gör så här.

Markera hela ditt kalkylblad genom att klicka i rutan mellan ovanför rad 1 och till vänster om kolumn A.

Gå upp till kolumnbokstäverna och välj en ”skarv” mellan, t ex C och D.
När du får upp två pilar som pekar både åt vänster och höger så dubbklickar du och alla kolumner kommer automatiskt bli så breda som behövs för att du ska kunna läsa texten.

Vill du bara justera några kolumner och att de får exakt samma bredd?
Läs då guiden: Justera 3 kolumner till exakt samma bredd.

Kolumnhantering