Ett effektiv sätt att förändra bredden på flera kolumner samtidigt är att först markera kolumnerna, alternativt hela kalkylbladet, och öka eller minska kolumnbredden för alla kolumner samtidigt.
I den här guiden visar jag dig hur. 

Viktigt när du arbetar med kolumnbredd och radhöjd, för flera kolumner eller rader, är att du markerar hela kolumnen och hela raden, genom att klicka på kolumnbokstav eller radsiffra.
I bilden ovan har jag klickat på bokstaven A och dragit med vänster muspekare nedtryckt för att markera även B- & C-kolumnerna.

För muspekaren mot skarven mellan t ex A & B och dra till du får önskad bredd och släpp.
Nu ska du få samma bredd på alla kolumnerna. 

Kolumnhantering