Lär dig bygga en egen division/"delat med" formel i Excel. 

Likhetstecken når du genom att hålla ner skift + 0 på tangentbordet.

Formler