Lär dig bygga en egen formel med multiplikation i Excel, samt sedan summera raderna till en total.

Formler