Lär dig bygga en OM-funktion i kombination mer funktionen ÄRTAL. Vi kommer att kontrollera om det står ett datum i cell C6, om det är sant kommer det i cell D6 står Klart, är det falskt kommmer det i cell D6 stå Ej klart. 

I rutan för Logiskt_test skriver vi det som vill vill kontrollera. I detta exempel vill vi kontrollera om det finns ett värde, ett tal, i cellen C6. Då använder vi en annan funktion som heter ÄRTAL (det finns fler varianter - ÄRTEXT, ÄRTOM). Skriv in ÄRTAL(C6)

I rutan Värde_om_SANT - ska du skriva det som du vill ska returneras om ditt Logiska test = SANT. Skriv Klart. (Excel hjälper oss med citationstecken)
I rutan Värde_om_FALSKT -  ska du skriva det som du vill ska returneras om ditt Logiska test = FALSKT (inte uppfyllt). Skriv Ej klart.

 

Funktioner