Nedan ser du hur en lista kan sorteras i bokstavordning. Naturligvis kan du även sortera i nummerordning eller datumordning. Antingen kan du högerklicka och välja sortera som guiden nedan eller så kan du också sortera via filterpilarna. 

Markera och högerklicka i en cell i kolumnen Företagsnamn.

Välj Sortera (Eng: Sort) och sedan Sortera från A-Ö (Eng: Sort A-Z)

Eftersom kraven på en optimal lista är uppfyllda, får du ett perfekt resultat och du kan lita på att informationen stämmer.

OBS! Det som är absolut viktigast att kontrollera innan du sortera en lista är att du inte har tomma kolumner mellan datan. Då tolkar Excel det som två helt olika listor och sorterar den ena sidan av listan men inte den som är på andra sidan den tomma kolumnen. Detta kan få förödande konsekvenser om det inte upptäcks i tid.

Listor