Vill du skicka information till en kund men känner dig osäker på hur? Tänk om jag skickar fel information så de kommer åt känsliga data eller formler det inte ska se?
Tips! Skicka inte hela Excelarbetsboken utan skicka bara aktivt blad eller bara del av ett kalkylblad, t ex det som du har markerat. Läs mer här för att se hur du kan lösa detta. 

Markera kolumnerna, i exemplet makerar jag F & G-kolumnen genom att klicka på F och dra med vänster musknapp och markera även G. Högerklicka inom det markera området och välj Dölj (eng Hide)

Observera att kolumnerna F + G är dolda. 

Tangenten F12 = Kortkommando för Spara Som, då kommer du rakt in till Spara Som rutan. 

Som standard är det Aktiva blad som kommer sparas i din PDF,  så för att du bara ska få med ditt valda område behöver du klicka i Markering här. Klicka OK.
Döp PDF och bestäm var din PDF ska sparas innan du klicka Spara.