Om du vill summera ihop alla 6 månadslönerna för person 1, ställ dig i cell H5, som i bilden.

Ställ dig i cellen med den summeringen. För muspekaren ner till högra hörnet och den lilla fyrkanten, muspekaren ska ändras sig från ett vitt tjock plus till ett svart tunt plus. 

Nu har du skapat formlerna i kolumn H. Nu ska du summera totalt per månad, ställ dig i cell B8 (enligt bilden) och klickar på Autosumma, bekräftar med Enter och kopierar sen formeln med fyllningshandtaget till höger. Om du behöver mer hjälp - gå tillbaka till steg 1-5 och repetera stegen.

Funktioner