Tänk dig att du har en lista med deltagare till ett event eller inbjuda till ett möte. Du vill ta bort alla som har tackat nej (Avböjt eller Declined). 

I denna guiden visar jag hur du kan ta bort alla deltagare som har Avböjt/Declined med några enkla steg utan att riskera att du tar bort de som har Accepterat/Accept din inbjudan.

Målet är att du ska filtrera fram alla rader med det värdet som du vill ta bort. 

Markera din lista genom att klicka i första cellen (A5 i detta exempel), använd kortkommando CTRL+ SKIFT + Pil Ner och sen CTRL + SKIFT + Pil Höger för att markera hela listan, förutom rubrikraden. Jobbar du i en tabell som i detta exempel kan du ställa dig i listan (ej på rubrikraden) och klicka CTRL + A - då markera listan men exkluderar rubrikraden. 

Här är det viktigt att du har makerat listan annars kommer den söka upp alla synliga celler i hela kalkylbladet - flera tusen kolumner och rader. 

Observera skarven mellan efter rad 8 och sen blir det ett hopp till rad 13. 

Du kan också högerklicka och välj Ta bort (Delete) --> Ta bort hela bladraden (Entire Sheet Row)

Effektiva tips