Öka kunskapen inom data och visualisering och presentera data som viktig för dig och ditt företag

Data kan hjälpa dig att närma dig sanningen. Genom att samla in, analysera och visualisera data kan du skapa en bild av verkligheten som är mer sanningsenlig än vad du kan göra med bara dina egna observationer. Vi bygger företagsanpassade Excelkurser på distans med lärarledda träffar, baserat på era förkunskaper och era behov

Excelkurser bara för dig 

Excelkurser för ditt team 

Excel för organisationen 

Excelkurs för dig

Vi anpassar alla kurser i användarens behov och kunskap. Önskar du en indiviudell utbildning skapar vi en utbildning för dig.

1) Först får du svara på en förkunskapsenkät för att se vilken kunskapsnivå du är på

2) Du bjuds in till ett förstudiemöte där du får visa olika filer som du arbetar med idag. Du får också visa t ex rådata-filer och hur du hanterar dem och vad som är ditt önskade resultat.

3) Baserat på Steg 1 & Steg 2 - tar vi fram en individuell utbildning för dig. Oftast läggs kursen på upp på 2-3 kursträffar med ca 1 vecka mellan kursträffarna. Allt för att du ska hinna att applicera de nya kunskaperna till praktisk tillämpning.

4)Naturligtvis har du stöd och support under och efter kursen. 

Se utbildningsalternativ

Excelkurser för ditt team

Företagsanpassade kurser, som anpassas efter deltagarnas förkunskaper och deras behov.

Vi hjälper er med förstudie och gruppering av deltagarna samt ger förslag på anpassat kursinnehåll för respektive grupp.

Passar för er som har minst 3-4 användare på samma nivå, som behöver utvecklas vidare inom Excel.

Se utbildningsalternativ

Excel för organisationen

Utöver utbildning i Excel kan vi också stötta er i er utveckling genom att skapa andra lösningar inom Excel baserat på era behov. 

  • Kunskaps- & behovsinventering
  • Verktyg/lösningar som mallar, kontrollsystem, rapportering
  • Utbildning av Superusers som är ett stöd för användarna i organisationen
  • Supportavtal
  • Under utveckling: Självstudiekurser i AddiscoOnline.se

Passar för organisationer som önskar en långsiktig partner inom Excel, inom utbildning, utveckling och rådgivning.

Se utbildningsalternativ
Boka upptäckarsamtal (gratis)