Tänk att kunna filtrera en lista och sen direkt få ett resultat baserat på filtret. Det går med funktionen Delsumma (eng Subtotal)

Funktionen Delsumma (eng Subtotal) innehåller inte bara en beräkning utan hela 11 stycken. Den bygger på att du ska använda ett funktionsnummer för den beräkning du önskar göra. T ex Summera, Räkna antal - beroende om det är text eller tal. I denna guiden kan du se exempel på hur du kan arbeta med 

Markera rad 1 och så många rader du önskar, högerklicka och välj Infoga (eng Insert).
Du kan också sen guiden Infoga 10 rader på en gång

I exemplet kommer väljer vi alternativet 109 - Summa.

Funktionsnummer anges alltid - 1–11 eller 101–111 som anger vilken funktion som ska användas för delsumman. 1–11 tar med manuellt dolda rader medan 101–111 utesluter dem. Bortfiltrerade celler utesluts alltid.

Vill du ha visuella filter, i form av rutor med dina värden? Kolla då in den här guiden för att skapa Utsnitt (eng: Slicers) 

Delsumma funktionen ändras baserat på filtret som du anger och du får hela tiden en uträkning baserat på ditt filter. 

Funktioner  Formler