Lär dig hur du skapar en formel med funktionen ELLER (engelska: OR). ELLER är en logisk funktion och svaret blir antingen SANT eller FALSKT. Funktionen ELLER och innebär att minst ett av dina vilkor behöver vara uppfyllda för att det ska resultera i ett SANT.

Se exempel nedan med två villkor, där antingen det ena eller det andra ska vara uppfyllt. Antingen månaden MARS eller om beloppet är större än eller lika med 4 000. 

... skriv sedan ELLER och tryck på tabbtangenten.

.. och skriv sedan en "logisk operator", t ex Lika med. Se komplett lista nedan. Klicka sedan i villkoret som du vill kontrollera mot. Glöm inte dollartecken (F4) för att låsa cellen med villkoret. Skriv sedan ett semikolon (;) för att gå vidare och kontrollera nästa villkor. 

= Lika med
< Mindre än
> Större än
<= Mindre än eller lika med
>= Större än eller lika med
<> Skilt från ("inte lika med")

TIPS!! Glöm inte dollartecken 

När du fyllt i alla dina villkor som du önskar ska kontrolleras, tryck på Enter för att bekräfta din formel.
Om du använt dollartecken för att "låsa villkorscellen" så kan du nu kopiera formeln neråt genom att dra eller dubbelklicka i fyllningshandtaget. (Den lilla fyrkantiga rutan, i nedre högra hörnet, när en cell är markerad)

Som du ser i resultatet ovan så ges resultatet SANT antingen när cellen i B-kolumnen är lika med MARS ELLER om beloppet i D-kolumnen är större än eller lika med 4 000.

Vill du istället att båda villkoren ska vara uppfyllda - testa om funktionen OCH kan vara lösningen. Klicka här för att komma till ett exempel med funktionen OCH.

Funktioner