Lär dig hur du skapar en formel med funktionen OCH (engelska: AND). OCH är en logisk funktion och svaret blir antingen SANT eller FALSKT. Funktionen OCH och innebär att alla dina vilkor behöver vara uppfyllda för att det ska resultera i ett SANT.

Se exempel nedan med två villkor som behöver uppfyllas, dels korrekt månad, MARS samt om beloppet är större än eller lika med 4 000. 

... skriv sedan OCH och tryck på tabbtangenten.

.. och skriv sedan en "logisk operator", t ex Lika med. Se komplett lista nedan. Klicka sedan i villkoret som du vill kontrollera mot. Glöm inte dollartecken (F4) för att låsa cellen med villkoret. Skriv sedan ett semikolon (;) för att gå vidare och kontrollera nästa villkor. 

= Lika med
< Mindre än
> Större än
<= Mindre än eller lika med
>= Större än eller lika med
<> Skilt från ("inte lika med")

TIPS!! Glöm inte dollartecken 

När du fyllt i alla dina villkor som du önskar ska uppfyllas, tryck på Enter för att bekräfta din formel.
Om du använt dollartecken för att "låsa villkorscellen" så kan du nu kopiera formeln neråt genom att dra eller dubbelklicka i fyllningshandtaget. (Den lilla fyrkantiga rutan, i nedre högra hörnet, när en cell är markerad)

Som du ser i bilden ovan är det bara när Mars månad OCH större än eller lika med 4 000 som får resultatet SANT. 

Vill du istället kontrollera värden som antingen Mars ELLER större än eller lika med 4 000, klicka då här för att komma till ett exempel med funktionen ELLER. 

Funktioner