Vill du bara spara en del av ditt Excelblad och göra om det till PDF? Denna guiden visar hur du kan Skriva ut en del av bladet och spara det som en PDF.


Finns även ett annat alternativ att spara den del av kalkylbladet som PDF, via Spara Som-dialogrutan - Kolla in den guiden här och se vilket som funkar bäst för dig.

Gillar du kortkommandon kan du välj CTRL + P för att komma till Skriv ut.

Har du engelsk version välj File --> Print och Print Selection

... döp din PDF och välj var du ska spara den och klicka sedan på Spara.